top of page
bilde.JPG

'In die tijd werd er gewoon niet over gesproken.'

PRODUCTIES

Bij VertelBuro leggen we ons met toewijding en aandacht toe

op het vastleggen van levensverhalen op film.

Onze expertise, waarbij actief luisteren het uitgangspunt vormt, zetten we in bij opdrachten van organisaties en particulieren.  Naast opdrachten, nemen we ook zelf het initiatief tot filmprojecten rond bepaalde maatschappelijke thema's. Thema’s die er, naar ons inziens, toe doen en die wij onder de aandacht willen brengen bij een breed publiek.

 

In samenwerking met musea, archieven en kennisinstituten werken wij veelal aan series levensverhalen waarbij individuele vertellingen zich bundelen in een thema. De interviewseries verrijken en ondersteunen tentoonstellingen, websites en lezingen. Wij laten ons bij het afnemen van de interviews inspireren door de oral history methode. 

 

IMG_0322_edited_edited_edited.jpg

Een reeks levensverhalen rondom een thema geeft een aanvullend beeld of werpt nieuw licht op specifieke gebeurtenissen, een tijdperk of beweging in onze samenleving. Met de mondelinge overlevering van ooggetuigen kan ook aandacht gevraagd worden voor bepaalde misstanden of vergeten groepen in onze maatschappij waardoor er begrip en kennis bij de kijker ontstaan en lotgenoten elkaar kunnen vinden. Onze gedeelde geschiedenis wordt met het vastleggen en het onderbrengen van de gefilmde levensverhalen bij vooraanstaande archieven behouden voor komende generaties.
 
Voor particulieren is het levensverhaal van een dierbare een kostbare schat in het familiearchief. Het verbindt familieleden, brengt hen dichter bij elkaar en geeft betekenis aan hun gedeelde geschiedenis. Dit familie erfgoed kan op deze manier aan volgende generaties worden doorgegeven. Zij krijgen daarmee kennis over hun ouders, grootouders en wellicht overgrootouders. Het levensverhaal van hun dierbare zal in de loop der jaren enkel in waarde toenemen.

bottom of page