top of page
bilde.JPG

'In die tijd werd er gewoon niet over gesproken.'

WAT

Wij leggen bij VertelBuro levensverhalen vast op film in opdracht van zowel organisaties als particulieren. Deze verhalen verrijken exposities en websites en zijn aanvulling op het behoud van onze geschiedenis bij archieven. Het levensverhaal van een dierbare is ook voor een familiearchief van grote waarde. Het brengt mensen tot elkaar en blijft behouden voor de komende generaties.

bottom of page