top of page
logo3.jp2
- bevallen in Nederland
  • Instagram
  • YouTube - Black Circle
  • Vimeo

'Alleen in Nederland wordt
een zwangere vrouw gevraagd of ze
thuis of in het ziekenhuis
wil bevallen.'

WAAROM DIT PROJECT?

In de documentaire ‘Een goed begin - bevallen in Nederland’, (70 min) delen zes gepassioneerde zorgprofessionals hun kennis over de unieke geboortezorg van Nederland vanuit hun persoonlijke ervaring en optiek.

 

Samen schetsen ze een krachtig maar ook kwetsbaar beeld van een bevalcultuur die onder grote druk staat door een tijdgeest van medicalisering, marktwerking en de drang van de moderne mens naar controle.

 

De keuzevrijheid van zwangere vrouwen om veilig thuis te kunnen bevallen, staat hierdoor op het spel. 

Hoe waardevol en uitzonderlijk onze geboortezorg is, die de meeste Nederlanders als vanzelfsprekend beschouwen, blijkt uit de indringende verhalen van deze vakvrouwen over het overweldigende en bijzondere van elke geboorte, over het belang van een bekend gezicht bij de baring -thuis en in het ziekenhuis, over de functie van pijn en de gevolgen van trauma, armoede en racisme.

 

De film is daardoor ook een reflectie op onze maatschappij en onze kernwaarden als vertrouwen

-in onszelf en onze medemens, autonomie en keuzevrijheid. 

 

Op 6 november 2021 werd de Nederlandse thuisbevalcultuur officieel erkend als immaterieel erfgoed.

 

Dit is diep verweven met onze geschiedenis en geworteld in een cultuur van nuchterheid, zonder veel poespas,  en vanuit het uitgangspunt dat vrouwen zelf de regie voeren over waar en hoe zij willen bevallen.

                              

VI-Photography.jpg

©vi-photography.nl

                                                                                      

  • vrouwen, opdat zij zich realiseren dat keuzevrijheid een kostbaar goed is, nooit als vanzelfsprekend beschouwd mag worden en altijd de moeite waard is om voor te strijden.

  • de toekomstige generaties verloskundigen, gynaecologen en kraamverzorgenden, zodat zij de diepgewortelde fundamenten begrijpen van het systeem waarin ze hun roeping uitoefenen.

  • de komende generaties, zodat ook onze kinderen en hun kinderen na hen de vrijheid behouden om te kiezen voor een thuisbevalling, als dat hun wens is.

  • het duurzame behoud van ons gedeelde erfgoed, zodat het dienst kan doen als bron voor onderzoek en wetenschap, en als schat voor onze gezamenlijke geschiedenis.

  • iedereen, ongeacht of ze uitgesproken voorstanders zijn, duidelijke tegenstanders, of ergens daartussenin staan.

Dit alles omdat dit onmiskenbare stukje oer-Nederlandse geschiedenis, tot op heden, nog nooit op film is vastgelegd. Het is een erfenis die we willen bewaren en delen, een verhaal dat ons allen raakt en verbindt.

deze film is voor...

reacties

REACTIES

`Dit moet iedere aanstaande ouder, verloskundige, gynaecoloog en anderen werkzaam in de geboortezorg e.d. zien. Prachtig in beeld gebracht, zonder te sturen op een bepaald soort bevalling.`

Emma

`Het geeft een inkijkje in een wereld die voor velen gesloten is. En onze bevalcultuur enorm aan het veranderen is,  jullie hebben een prachtig naslagwerk gemaakt over een uniek stukje Nederlandse geschiedenis.`

Tom 

Fantastisch!

Suzanne

`Mooie mensen met een mooi verhaal, de optelsom van deze persoonlijke gesprekken schetst een mooi en kwetsbaar beeld van de NL'se bevalcultuur dat op me overkomt als belangrijk: publiek besef van hoe bijzonder dit is, kan er flink door toenemen.`

Nicole

VERTELLERS

Schermafbeelding 2023-09-25 om 12.59.55.png
Schermafbeelding 2023-09-25 om 13.03_edited.jpg
Schermafbeelding 2023-09-25 om 12.58_edited.jpg

DJANIFA
 

Verloskundige Rotterdam

FRANKA

Verloskundige Wageningen / de wereld

Ongeacht van uit welke huis of waar ze vandaan komen, iedereen moet hetzelfde meemaken.  Dus eigenlijk bij de bevalling doe je precies hetzelfde bij de ene als een ander.Dus bij de een net wat meer toespreken zodat ze zich als een gelijke voelen en bij een andere is het misschien juist meer wat afstand nemen zodat ze zich het ruimte hebben om zichzelf te zijn.

In sommige landen in de wereld wordt het thuisbevallen uit armoede. En dat is natuurlijk weer   een heel ander iets. Dat je nergens anders heen kan. En dat je geen zorg hebt. Dan ben ik niet voor thuis bevallen. Maar dat is niet zodat ik niet ben voor de thuisbevalling, ik ben niet voor dat de vrouw geen keuzevrijheid heeft. Ze kan alleen nog maar thuis bevallen en ze kan nergens anders heen. Net zo als we hier misschien als we opgeven moment alleen het ziekenhuis hebben, dan hebben we ook geen keuzevrijheid meer, dan kan je alleen maar naar het ziekenhuis omdat het nog de enige plek is.

PIEN

Kraamverzorgende Amsterdam

Als ze echt geen kraam willen dan wordt dat dan wel bij geschreven van:  ́Mevrouw wilt zo min mogelijk zorg.´

Ja dat kan natuurlijk gewoon, het is een hoop geld. Op het moment is het eigen bijdragen 4 euro per uur bij een basisverzekering. Nou dat is best wel heel veel geld. Dat vind ik ook heel slecht, ik vind dat ze meteen de eigen bijdragen moeten aanschaffen. Je merkt het ook dat mensen die weinig geld hebben zo min mogelijk kraamzorg nemen. En dat is gewoon zonde soms.´

Schermafbeelding 2023-09-25 om 12.55_edited.jpg
Schermafbeelding 2023-09-25 om 13.00_edited.jpg
Schermafbeelding 2023-09-25 om 12.54_edited.jpg

THEA

Kraamverzorgende Almkerk

Wat bijvoorbeeld de laatste jaren heel erg meespeelt is dat het niet alleen de keuze van mama is, maar ook de keuze van papa. Van de een wilt thuis en de ander…het wordt nooit voor de thuissituatie, terwijl dat heel vaak bij de mama's heel vaak het geval is. Mama's hebben zoiets van ´oh we willen wel thuis proberen en de papa' hebben zo van ´oh, allemaal eng en…´Maar dat is ook allemaal dat onbekende, niet weten wat ze te wachten staat.

MARTINE

Gynaecoloog Nijmegen

ERNA

Verloskundige Zwolle

Ik ga niet de strijd aan tegen de tijdgeest. Ik probeer de vrouw van nu, zoals ze is, in haar hoofd en lichaam, zo goed mogelijk te begeleiden zodat ze achteraf blij is met hoe het gegaan is. En er zijn nu andere skills voor nodig dan twintig jaar geleden.

Een anstige vrouw bevalt minder goed makkelijk voorspoedig dan iemand die vol vertrouwen in de bevalling gaat. Daar zijn ook onderzoeken over. Dat weten we met z'n allen. Dus die angstreductie is heel belangrijk. Vertrouwen kweken is heel belangrijk. Maar we moeten af

van: 'Oh, nu ben je zwanger. 'Oh, moeten we maar zien of dat nou goed afloopt.' Daar wil ik niet komen.

de vertellers

ORAL HISTORY

VI-Photography-46.jpg
VI-Photography-60.jpg
VI-Photography-0157 kopiëren.jpg

©vi-photography.nl

LEVENSVERHALEN

De levensverhalen, het 'oral history' aspect, van de verloskundigen, kraamverzorgenden en gynaecologen werpen een waardevol licht op de mens achter het beroep. Ze onthullen wie deze zorgverleners zijn geworden en wat hen heeft gevormd. Deze verhalen ontrafelen de paden die hen naar de keuze van hun beroep hebben geleid en delen de diepgaande ervaringen die ze hebben opgedaan in de uitoefening ervan.

 

Door deze verhalen vanuit hun persoonlijke beleving te vertellen, ontvouwt zich een rijke weergave van deze zorgprofessionals. We leren niet alleen over hun handelingen en taken, maar we krijgen ook een unieke inkijk in hun innerlijke wereld en emoties. Zo groeit begrip en ontstaat er een dieper inzicht in wie zij zijn en waarom zij hun roeping in de zorg hebben gevolgd.

 

De verzamelde verhalen zijn als een venster naar een belangrijk stukje van onze cultuur, namelijk de thuisbevalcultuur. Ze leggen de bijzondere aspecten van deze traditie bloot en bieden ons de gelegenheid om deze te koesteren en te begrijpen. Zo wordt niet alleen de geschiedenis vastgelegd, maar ook de menselijke kant van degenen die deze geschiedenis hebben gevormd.

IMMATERIEEL ERFGOED

Immaterieel erfgoed, dat is als de levende ziel van een cultuur.

Het omvat diepgewortelde tradities, rituelen, uitdrukkingen, kennis en vaardigheden die van de ene generatie op de andere worden doorgegeven binnen gemeenschappen. Hierin schuilt een verschil met materieel erfgoed, de fysieke gebouwen en objecten die onze geschiedenis tastbaar maken. Immaterieel erfgoed daarentegen leeft, ademt, en vormt de identiteit en expressie van een cultuur zonder tastbare vorm.

Binnen dit rijke spectrum vinden we een schat aan culturele identiteit, diepgeworteld in de geschiedenis en tradities van gemeenschappen over de hele wereld.

De erkenning van immaterieel erfgoed is van onschatbare waarde, want het draagt bij aan het behoud van culturele diversiteit en een dieper begrip van diverse gemeenschappen.

 

UNESCO, de organisatie die waakt over onderwijs, wetenschap en cultuur binnen de Verenigde Naties, heeft een "Representatieve Lijst van Immaterieel Cultureel Erfgoed van de Mensheid" gecreëerd.

 

Dit is een eerbetoon aan de wereldwijde verscheidenheid van immaterieel erfgoed,

en dient als bescherming ervan.

Het behoud en de promotie van immaterieel erfgoed zijn van essentieel belang.

Ze garanderen dat deze kostbare tradities en kennis, die generaties hebben overbrugd, bewaard blijven voor toekomstige generaties.

Het is een viering van de menselijke creativiteit, wijsheid en verbondenheid,

een brug tussen het verleden, heden en de toekomst.

oral history

DE MAKERS

IMG_6092_edited_edited.jpg

Jet Homoet

filmmaker

Ane C. Ose

filmmaker

We zijn Ane en Jet, filmmakers en zijn allebei thuis bevallen van onze kinderen.

Ane heeft driehoog achter drie meiden op de wereld gezet. En Jet was ‘al’ 43 toen ze thuis haar zoon kreeg.

Samen zijn wij VertelBuro en wij leggen levensverhalen vast op film.

Dit doen we met de Oral History-methode; we nemen de geïnterviewden mee terug in de tijd, naar momenten en gebeurtenissen die hun ‘imprint’ hebben achtergelaten. Deze manier van interviewen levert een indringend en persoonlijk verhaal op waardoor de kijker zich erbij aanwezig voelt.

Bij Vertelburo hebben wij het uitgangspunt dat elk levensverhaal uitzonderlijk is en van grote waarde is om verteld én vastgelegd te worden. We verzamelen verhalen onder thema’s, in dit geval die van professionals werkzaam in het geboortezorgsysteem. De verhalen tonen een gedeelde geschiedenis die inzicht geeft in hun werkveld, hun kernwaarden, onze samenleving en de veranderende tijde

DE PARTNERS

Wij, filmmakers Jet Homoet en Ane C. Ose van Vertelburo, hebben dit project geïnitieerd, zetten het op en voeren het uit i.s.m. de volgende partijen: Atria -kennisinstituut voor Emancipatie enVrouwengeschiedenis, Beroepsverenigingen KNOV, NBvK, KCKZ, EVAA en ICM,Verloskunde Academies van Amsterdam/Groningen (AVAG) en Maastricht (AV-M). Deze partners ondersteunen het project, delen hun netwerk en dragen bij naar vermogen.

Het project vondt plaats onder de paraplu van stichting ZieZo die een ANBI status heeft. 

knov_logo.png
atria.jpg
maastricht.png
AVAG.png
external-content.duckduckgo.com.jpg
external-content.duckduckgo.com.png
Schermafbeelding 2021-12-07 om 13_edited.jpg

DE CROWDFUNDING

 

                                                                           25 december 2021 Afgerond en geslaagd!

Onze crowudfunding is heel goed geslaagd! Met 105 % boven het gewenste bedrag! 437 mensen hebben ons gesteund en we stomen door naar het vastleggen van de Thuisbevalcultuur!

DANK allemaal die ons hebben gesteund! We houden jullie op de hoogte en we zien elkaar als de film af is!

 

'De waarde van iets zien we pas echt,
wanneer het er niet meer is.'

crowdfunding
bottom of page